pexels-photo-1517355.jpeg
banner.jpg

เรื่องราวไม่รู้จบของคนที่เกิดมาเพื่ออ่านหนังสือ

ตั้งแต่ชายผู้อ่านหนังสือวันละห้าร้อยหน้า

ห้องสมุดที่ถูกลืมของจอมเผด็จการ

บุ๊คคลับที่ทรงพลังที่สุดในโลก

พกหนังสือเข้าป่าไปกับธีโอดอร์ รูสเวลต์

ไปจนถึงเปิดกระเป๋าหนังสือของบิล เกตส์

title.png
 

PRE-ORDER