pexels-photo-1517355.jpeg
banner05.jpg

ผู้เขียน ชิออน คาบาซาวะ

ศิลปะของการปล่อยของ

หนังสือเล่มนี้ จะชวนทุกคนที่มีใจมุ่งมั่นอยากพัฒนาตนเอง

ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิต มาร่วมกันลงรายละเอียดลึก

ไปใน Output หรือ "ศิลปะของการปล่อยของ"

ผ่านหลักการสำคัญสามข้อ พูด - เขียน - ทำ

ที่จะเข้ามาประกอบสร้างร่วมกับการเติม Input เข้าไป

จนกลายเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่สมบูรณ์

 

TRENDING

 
1984 หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

1984 หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

฿300.00ราคาปกติ฿270.00ราคาขายลด

“สิ่งที่ออร์เวลล์ได้บอกกล่าวแก่เราก็คือ

ศัพท์ทางการเมืองทุกคำมีความหมายสองด้าน

ในตัวเอง หนึ่งคือความหมายตามพจนานุกรม

และสองคือความหมายที่อยู่ตรงกันข้ามกับ

ความหมายที่มันควรจะเป็น”

 

เขียนโดย วิลเลียม โกลดิ้ง

หนังสือใหม่ FICTION

ผู้หญิงกับหน้ากาก

#COVID-19

#เฟมินิสต์อ่าน

#เอาชีวิตรอด

#บิลเกตส์อ่าน

วรรณกรรมเยาวชน (YOUNG ADULT)