top of page
ปรัชญานิพนธ์ Philosophical Composition
  • ผู้เขียน: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 479 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9789743159237

ปรัชญานิพนธ์ Philosophical Composition

฿330.00 ราคาปกติ
฿297.00ราคาขายลด
สินค้าหมด
  • งานวิชาการทางปรัชญาชุดนี้ไม่ใช่งานวิจัย ทั้งยังไม่ถือเป็นตำราเต็มรูปแบบ ตามลักษณะเฉพาะของวิชาการแต่ละทาง แต่งานนี้เป็นหนังสือวิชาการทางปรัชญาโดยแท้ สร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้นจากการรวบรวมหลากหลายบทความ สั่งสมสืบเนื่องมาของผู้เขียนเอง เน้นปรัชญาประยุกต์ร่วมสมัย โดยการตีความ อธิบายความ ขยายความ ปรับแต่งและประยุกต์เนื้อหา สำนวนคิดและภาษา ให้เข้าใจง่ายขึ้น จากปรัชญาบริสุทธิ์สาขาต่างๆ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา อาทิ ภววิทยา จริยศาสตร์ ญาณวิทยา ตรรกศาสตร์ และคุณวิทยา นำมาวิเคราะห์ วิพากษ์ คัดสรร กลั่นกรอง สังเคราะห์ และเรียบเรียงขึ้น ให้ได้ความลักษณะยุคใหม่ แนวเดียวกัน ใกล้เคียงกัน และสัมพันธ์กัน จึงให้ชื่อว่า ปรัชญานิพนธ์ เทียบความในภาษาอังกฤษว่า Philosophical Composition

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ