top of page
ในยุคอวสาน กรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม
  • ผู้เขียน: บรรณาธิการ : รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ บรรณาธิการ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 312 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กันยายน 2561
  • ISBN: 9789740216209

ในยุคอวสาน กรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม

฿360.00 ราคาปกติ
฿324.00ราคาขายลด
สินค้าหมด
  • หลังจากยุคอวสานกรุงศรีอยุธยา ราชวงศ์บ้านพลูหลวงถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมในทุกๆ ด้าน จนเป็นเหตุให้เสียกรุงในที่สุด ราวกับว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงคือ "แพะรับบาป" แห่งประวัติศาสตร์อยุธยาตอนปลายหากแต่เป็นยุคเสื่อมจริง เหตุใดจึงมีหลักฐานที่ว่า...ราชวงศ์บ้านพลูหลวงติดต่อการค้ากับชาวต่างประเทศอยู่ตลอด

     

    โดยเฉพาะชาวฮอลันดาและจีน ในด้านวรรณกรรมเค้าโครงเรื่องจากยุคสมัยนี้ถูกนำไปปรับปรุงสู่สมัยรัตนโกสินทร์ รวมไปถึงพระราชพิธีที่สืบทอดต่อไปยังกรุงรัตนโกสินทร์ จนมีการอ้างอิงไปถึงว่าคือสมัยเมื่อครั้ง "บ้านเมืองยังดี" ซึ่งหากเป็นยุคเสื่อมจริง เหตุใดจึงยังมีหลักฐานหลายประการที่สืบต่อไปยังกรุงรัตนโกสินทร์ ยังมีหลักฐานอีกมากภายในเล่ม ที่จะพลิกประวัติศาสตร์อยุธยาตอนปลาย ทำลายมายาคติลวง และประกอบสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้ง

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ