ต้านอำนาจรัฐและความเรียงสามชิ้น (ปกแข็ง)
 • แปลจากหนังสือ : RESISTANCE to XIVIL GOVERNMENT and Other Writings

 • ผู้เขียน:เฮนรี่ เดวิด ธอโร
 • ผู้แปล: พจนา จันทรสันติ
 • สำนักพิมพ์: ทับหนังสือ
 • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกแข็ง
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 มกราคม 2563
 • ISBN: 9786165656443

ต้านอำนาจรัฐและความเรียงสามชิ้น (ปกแข็ง)

฿350.00 ราคาปกติ
฿315.00ราคาขายลด
 • การดื้อแพ่ง, (Civil Disobedience) การขัดขืนอย่างสงบ,หรือ "อารยะขัดขืน" เป็นเรื่องของการขัดขืนต่ออำนาจรัฐ ที่ทั้งเป้าหมายและตัววิธีการอันเป็นหัวใจของ Civil Disobedience ส่งผลในการทำให้สังคมการเมืองโดยรวมมี "อารยะ" มากขึ้น..การจำกัดอำนาจรัฐนั้นเอง เป็นหนทาง "อารยะ" ยิ่งการจำกัดอำนาจรัฐโดยพลเมืองด้วยวิธีการอย่างอารยะคือ เป็นไปโดยเปิดเผย ไม่ใช้ความรุนแรง และยอมรับผลตามกฎหมายที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ใช้สันติวิธีแนวนี้ เพื่อให้สังคมการเมือง "เป็นธรรม" ขึ้น เคารพสิทธิเสรีภาพของคนมากขึ้น และเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น

  ความเรียงเรื่อง "ต้านอำนาจรัฐ" (Resistance to Civil Government) นี้ เป็นข้อเขียนชิ้นที่โด่งดังที่สุดของเฮนรี่ เดวิด ธอโร ซึ่งเขาเขียนความเรียงชิ้นนี้ หลังจากถูกจับกุมคุมขังในกรณีที่ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายภาษี ซึ่งธอโรถือว่าเงินนี้จะถูกนำไปเพื่อใช้ทำสงครามอันไร้มนุษยธรรมกับเม็กซิโก และใช้ในการล่าทาส เขาถือว่าหลักการทางจริยธรรมเป็นอาณาจักรส่วนตัวของพลเมืองทุกผู้ในฐานะที่เป็นปัจเจกชน ส่วนรัฐบาลนั้นคือผู้กดขี่ซึ่งพยายามจะเข้าควบคุมบังคับโดยการใช้กฎหมาย ธอโรได้ส่งข้อเขียนดังกล่าวไปลงตีพิมพ์ใน Aesthetic papers ตามคำขอของเอลิซาเบธ พีลอดี้ ซึ่งลงตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๔๙ โดยใช้ชื่อ "Resistance to Civil Government" ข้อเขียนชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ หลังจากที่ธอโรได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยนำไปรวมกับงาน A yankeen in Canada โดยลงตีพิมพ์ในนิตยสาร Anti-slavery และ Reform Papers (Boston ๑๘๖๖) โดยมีเอลเลอรี แชนนิ่ง กับโซเฟีย ธอโร (น้องสาว) เป็นบรรณาธิการร่วม โดยใช้ชื่อบทความนี้ว่า "Civil Disobedience" เป็นครั้งแรก

  ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ นอกจาก ความเรียงเรื่อง "ต้านอำนาจรัฐ" ยังมีความเรียงอีกสามชิ้น คือ "ชีวิตที่ขาดหลักการ" (Life Without Principle),"สีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง" (Autumnal Tints), และ "การเดิน" (Walking) ความเรียงของธอโรมีความสำคัญประเด็นต่างๆ ที่เขาหยิบยกขึ้นมานั้น นอกจากจะท้าทายและเสนอแนะให้แก่คนร่วมสมัยแล้ว แม้ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ล้าสมัย ว่าด้วยเรื่องคุณค่าของมนุษย์ ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตของมนุษย์ สังคม อำนาจรัฐ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ข้อเขียนของเขายังคงความยิ่งใหญ่อยู่ สำนวนการเขียนและลีลาการนำเสนอซึ่งตรงไปตรงมา เข้มข้น สละสลวยและการตุ้นเร้าจินตนาการที่สามารถเขย่าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้อย่างถึงรากถึงโคน

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ

ร้านหนังสือเปเปอร์ ยาร์ด

101/179 โครงการสำเพ็ง2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Copyrights © 2017 Paperyard.co . All Right Reserved.

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Twitter Icon
 • icon