top of page
ประมวลตำรับยาไทย
  • ผู้เขียน : ชมพร ไชยล้อม (บรรณาธิการ)

  • สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า 376 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน  2564
  • ISBN: 9786164371330

ประมวลตำรับยาไทย

฿295.00 ราคาปกติ
฿280.25ราคาขายลด
  •   ตำรายาหรือการแพทย์แผนไทยนั้น คือหนึ่งในมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ที่เกิดจากการสั่งสมเรียนรู้และทดลองใช้จริง แพร่หลายนำไปใช้กันในประชากรทุกหมู่เหล่ากันนานมา ทั้งยังเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอด้วยเหตุแห่งยุคสมัยและสถานที่เปลี่ยนไปในระหว่างการสืบทอด การก่อเกิดของตำรับตำรายาไทยจึงมีคุณค่าสู่งยิ่ง เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมเพื่อการดำรงอยู่ของเหล่ามนุษย์ชาติ

        "ประมวลตำรับยาไทย" เล่มนี้ จึงได้คัดเลือกตำรายาหลายสำนวนมารวบรวมประมวลเป็นเล่มเดียว เพื่อประโยชน์ในด้านการใช้งานที่กว้างขวาง นอกจากจะสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา เปรียบเทียบเพื่ออ้างอิงหรือพัฒนาต่อยอดให้มั่นคงอยู่ในสังคมไทยต่อไปอีกด้วย แม้ว่าความรู้นี้จะเป็นสิ่งเก่า บางอย่างไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบัน แต่ทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่ก่อเกิดจากความปรารถาดีที่ยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ