สุดยอดแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทย
 • ผู้เขียน: โสมชยา ธนังกุล
 • สำนักพิมพ์: แสงดาว
 • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2561
 • ISBN: 9786163882479

สุดยอดแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทย

฿210.00 ราคาปกติ
฿189.00ราคาขายลด
 • ศาสตร์ทุกศาสตร์มีความสำคัญต่อชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งชีวิต ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดำรงอยู่ได้ เรื่องราวของพวกท่าน อัตชีวประวัติของนายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จึงควรค่าแก่การจดจำและยกย่องสรรเสริญ บางท่านให้กำเนิดและบุกเบิกงานด้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้ ชีวิตของมนุษย์พัฒนาขึ้น ยืนยาวมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น งานของพวกท่าน ผ่านความยากลำบาก ผ่านวิริยะอุตสาหะ ผ่านภยันตรายที่น่าตระหนก แต่พวกท่านก็ยังคงมุ่งมั่น ฟันฝ่าด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อมวลมนุษยชาติเป็นที่ตั้ง เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาวิธีการทำงาน วิธีการดำเนินชีวิต ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อสังคมและวิชาการ เพราะพวกท่าน ถือเป็นวีรบุรุษของชาติ ที่มิได้ออกรบด้วยศัสตราวุธ แต่อาวุธของพวกท่าน คือปัญญา และความกล้า ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทย ด้วยศาสตร์อันยิ่งใหญ่

   

  แพทย์

   • สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
     พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม
    ผู้บุกเบิกวงการจิตเวชในประเทศไทย

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
    บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ไทย

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร
    นายแพทย์นักโบราณคดี

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์
    บิดาแห่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
    
  ปูชนียบุคคลแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย

  • นายแพทย์เจริญ สืบแสง
    
  ขบถสันติภาพ

  • นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล
    
  ผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร
    
  ผู้จัดรายการจิตวิทยาทางวิทยุต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก

  • นายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร
     
  ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น

  • นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
    
  ผู้วางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ชาวไทย

   

  นักวิทยาศาสตร

  • ดร.ตั้ว ลพานุกรม
     
  ผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรม

  • หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล
    
  นักประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

  • ศาสตราจารย์ หลวงพรตพิทยพยัต
    ผู้วางรากฐานการสอนฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัย

  • ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธ
    
  ปรมาจารย์แห่งวิชาเคม

  • ศาสตราจารย์ ดร.ทองศุข พงศทัต
    
  ผู้แต่งตำาราเคมีสำาหรับเยาวชนไทยในยุคแรก

  • ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล
    
  ผู้แต่งตำาราชีววิทยาสำาหรับเยาวชนไทยในยุคแรก

  • ศาสตราจารย์เสนาะ ตันบุญยืน
    
  โฆษกบีบีซีและเสรีไทยสายอังกฤษ

  • ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
    
  นักวิชาการผู้ริเริ่มปฏิรูปมหาวิทยาลัย

  • ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล
    
  ศาสตราจารย์ ดร.เต็ม สมิตินันทน์

  • ดร.จำาลอง เพ็งคล้าย
    
  นักพฤกษศาสตร์ผู้เป็นราชบัณฑิต

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ

ร้านหนังสือเปเปอร์ ยาร์ด

101/179 โครงการสำเพ็ง2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Copyrights © 2017 Paperyard.co . All Right Reserved.

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Twitter Icon
 • icon