top of page
จอน เอลสเตอร์ กับทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล
 • ผู้เขียน: ไชยันต์ ไชยพร
 • สำนักพิมพ์: Way of Book
 • จำนวนหน้า: 463 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2560
 • ISBN: 9786163290830

จอน เอลสเตอร์ กับทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล

฿350.00 ราคาปกติ
฿315.00ราคาขายลด
สินค้าหมด
 • นี่ไม่ใช่หนังสือที่จะช่วยให้นักอุดมคติฮึกเหิมหรือทำให้นักศีลธรรมบังเกิดศรัทธาพอกพูน แต่มันอาจช่วยให้นักเสรีนิยมเข้าใจวิธีคิดของฝ่ายจารีตและช่วยให้ฝ่ายจารีตเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลแบบเสรีนิยม

   

  ภาคแรก

  I: ความสำคัญของทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในบริบทรัฐศาสตร์อเมริกัน : ประวัติความเป็นมา

  II: การศึกษาทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในบริบทรัฐศาสตร์ไทย: หลักการและเหตุผลสำหรับการศึกษาทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลของ จอน เอลสเตอร์

  III: อิทธิพลจากฐานคิดปรัชญาเศรษฐศาสตร์ต่อทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล:ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ของคอลลิงวูด

  IV: ระเบียบวิธีศึกษา สถานะ เป้าหมาย หลักการและเหตุผลของทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล:เข้าในทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลของเอลสเตอร์อย่างที่เขาเข้าใจ

  V: ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล: ในฐานะพัฒนาการความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในการศึกษาเรื่อง ‘เหตุผล’ ของมนุษย์ ฯลฯ

   

  ภาคที่สอง

  เข้าใจทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลของเอลสเตอร์ในบริบทปรัชญาการเมือง:ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในบริบทปรัชญาการเมือง

  I: ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในฐานะทฤษฎีการเมืองเชิงคุณค่า (Normative Pollitical Theory)

  II: เหตุผลกับจารีตประเพณีวัฒนธรรม (Reason vs Nomos)

  III: ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล – เศรษฐศาสตร์ – อรรถประโยชน์ โธมัส ฮอบส์

  IV: ปรัตถนิยม (Altruism): มาเคียวเวลลี-รุสโซ

  V: เหตุผล-ภาษา: อริสโตเติล ฯลฯ

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ