top of page

ค้นพบห้องสมุดโบราณจากเกือบสองพันปีในเยอรมนี


เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการรายงานว่าได้มีการค้นพบซากของห้องสมุดสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดใจกลางเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อเกือบสองพันปีที่แล้ว และมีพื้นที่วางหนังสือกว่า 20,000 เล่ม


กำแพงของอาคารถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี 2017 ระหว่างการขุดค้นบริเวณรอบโบสถ์โปรเตสแตนท์ในใจกลางเมือง ทั้งนี้นักโบราณคดีรู้ดีว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรโรมัน ทั้งเมืองโคโลญยังเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี ตั้งแต่ปี ค.ศ.50 ในชื่อ โคโลเนีย โดยกำแพงแรกที่พบมีขนาด 80x50 เซนติเมตร


มีการคาดประมาณว่าห้องสมุดแห่งนี้น่าจะบรรจุหนังสือได้ถึง 20,000 เล่ม (หรือ 20,000 ม้วน ตามลักษณะหนังสือในสมัยนั้น) ด้วยขนาดที่ใหญ่ แต่อาคารหลังนี้ก็ยังมีขนาดที่เล็กกว่าห้องสมุดโบราณที่เมืองเอเฟซัสที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.117ข้อสมมติฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับการขุดพบห้องสมุดแห่งนี้ มีดังนี้

  • ห้องสมุดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นช่วงกลางศตวรรษที่ 2 เป็นอย่างน้อย แลละน่าจะเป็นห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี

  • มีความเป็นไปได้ว่า น่าจะมีห้องสมุดในเมืองโรมันอีกหลายแห่ง เพียงแต่ยังไม่ถูกค้นพบ

  • ที่ระบุว่ามันคืออาคารของห้องสมุด เพราะผนังที่ถูกเจาะเป็นช่องนั่นเอง

  • ห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดสาธารณะ เพราะมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคโลญ ใกล้ตลาด มันถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่แข็งแกร่งมาก มีขนาดใหญ่เพราะเป็นพื้นที่สำหรับประชาชน


ปล. อาคารแห่งนี้จะถูกเก็บรักษาไว้ให้สาธารณชนได้มาทัศนา โดยจะมาเยี่ยมชมได้ผ่านห้องใต้ดินของศูนย์ชุมชนโปรแตสแตนท์ที่กำลังสร้างอยู่


ที่มา: theguardian

bottom of page