Elif Shafak นักเขียนชาวตุรกีเข้าร่วมโครงการ “Future Library” เขียนงานที่จะเผยแพร่ในปี 2114

ในโลกอนาคต 100 ปีข้างหน้า นักวิทยาศาสตร์มากมายหลากหลายสาขาต่างคาดการณ์เอาไว้หลายหลากมาก ๆ ทั้งสงครามโลกครั้งที่ 3 หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำลายล้างมนุษย์ รวมถึงการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ อย่างเช่น โครงการห้องสมุด 'Doomsday' ที่เก็บรวมรวมเมล็ดพันธุ์อาหารทั่วโลกเอาไว้เพื่อป้องกันวิกฤติการณ์อาหารขาดแคลน

ล่าสุดก็มีโครงการ "Future Library" โดยโครงการนี้ไม่ได้เป็นลักษณะการป้องกันภัยพิบัติแต่อย่างใด แต่เป็นการจัดทำเอกสารหรือเขียนต้นฉบับงานเขียนในลักษณะอินทรีย์วัตถุแล้วฝังไปกับต้นอ่อนของต้นไม้ในป่า รอเวลาอีก 100 ปีข้างหน้า แล้วจึงนำต้นไม้ต้นนั้นมาทำเป็นกระดาษและตีพิมพ์เนื้อหาลงไป โดยเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2014 (ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตามันจะออกมาเช่นไร)

Elif Shafak นักเขียนชาวตุรกีเป็น 1 ใน 100 นักเขียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ตาม Margaret Atwood, David Mitchell และ Sjón ที่เข้าร่วมก่อนหน้า (นั่นหมายความว่า ณ เวลานี้เหลือเวลาอีก 97 ปี)

Katie Paterson ศิลปินชาวสกอตเป็นผู้เริ่มต้นความฝันนี้ เขากล่าวว่า "การดำรงชีวิต การหายใจ งานศิลปะจากธรรมชาติ จะเกิดขึ้นในอีก 100 ปี" โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นปี 2014 และในแต่ละปีเขาจะติดต่อนักเขียนแต่ละคนเพื่อทำต้นฉบับให้กับโครงการ โดยเนื้อความนั้นจะเป็นความลับจนกว่าจะถึงปี 2114 เมื่อต้นไม้ในป่านอร์ดมาร์กาในเมืองออสโลโตขึ้น

Shafak เป็นนักเขียนคนที่สี่ที่ Paterson คัดเลือก โดยเขาได้ให้เหตุผลที่เลือกเธอว่า

"งานของเธอนั้นทำลายกรอบทางวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ การเมือง อุดมการณ์ทางศาลนา และรวบรวมองค์ประกอบของหลายส่วนเข้าด้วยกัน การเล่าเรื่องของเธอมีความมหัศจรรย์และลึกซึ้ง สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนและสถานที่ เป็นสัญญาณแห่งความหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการแบ่งแยกเช่นนี้"

Shafak จะเริ่มดำเนินการจัดส่งต้นฉบับของเธอสู่ป่าภายในพิธีการเดือนมิถุนายนปีหน้า ควบคู่กันไปกับของ Margaret Atwood, David Mitchell และ Sjón รวมถึงนักเขียนคนอื่นทั้งหมดในอนาคตที่ห้องสมุด Deichmanske

ที่มา: theguardian

แท็ก: