ผลการวิจัยใหม่บอกว่า ให้เด็กอ่าน E-book ดีกว่าอ่านหนังสือเล่ม จริงหรือ!?


การอ่านเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กเล็กสำหรับการฝึกภาษาและพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ในระยะเริ่มต้น แต่อ่านอะไรจะให้ผลดีกว่าระหว่าง E-books หรือหนังสือเล่ม

จากผลการศึกษาทางด้านจิตวิทยาบอกว่า E-books เหมาะสมสำหรับเด็กอายุสามปีขึ้นไปอย่างมาก ด้วยคุณลักษณะพิเศษที่หนังสือกระดาษไม่สามารถได้ เช่น การมีพจนานุกรมในตัว หรือภาพเคลื่อนไหว จากการวิเคราะห์เชิงสถิติบอกว่า E-books ช่วยทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของคำศัพท์มากขึ้นอีกด้วย

สำหรับงานวิจัยชิ้นใหม่ของ Gabrielle Strouse จากมหาวิทยาลัย South Dakota และ Patricia Ganea จากมหาวิทยาลัย Toronto ได้เก็บภาพวิดีโอเด็ก 102 คนที่มีอายุระหว่าง 17-26 เดือนที่กำลังฝึกอ่านหนังสือกับผู้ปกครองของพวกเขา ด้วยเลือกสุ่มหนังสือสองเล่มมาอ่านเป็นจำนวน 10 หน้าทั้งรูปแบบ E-book และหนังสือกระดาษโดยมีเนื้อหาเรื่องเดียวกัน (ในที่นี้เลือกเรื่องเกี่ยวกับสัตว์) โดยผู้ปกครองจะอ่านออกเสียงให้เด็กฟังสำหรับหนังสือเล่ม ในขณะที่ E-books จะมีเสียงอ่านแบบอัตโนมัติ

เมื่อ Strouse และ Ganea นำวิดีโอมาวิเคราะห์ พวกเขาก็พบว่า ผู้ปกครองที่อ่านออกเสียงจากหนังสือเล่มมักจะต้องชี้นิ้วไปที่หน้ากระดาษมากกว่าผู้ปกครองทีอ่านจาก E-books ในมุมของเด็ก เราค้นพบว่า พวกเขาให้ความสนใจในเนื้อหาจาก E-book มากกว่า และปรารถนาที่จะเปิดเนื้อหาไปยังหน้าต่อไปด้วยตนเองอีกด้วย

ผลสรุปก็คือ เด็กที่ได้อ่านจาก E-book สามารถระบุชนิดสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยได้มากขึ้นได้ดีกว่าเดิม และนั่นชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ว่า E-books ส่งผลเกี่ยวกับการเรียนรู้และให้ผลที่ดีกว่าหนังสือเล่ม เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า E-books มีคุณสมบัติและฟังก์ชั่นมากมายที่ดึงดูดเด็กได้ดีกว่านั่นเอง

แน่นอนว่ายังมีผลการวิจัยในลักษณะเดียวกับกับเด็กโต ซึ่งพบว่าไม่ได้มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนนัก และ E-books ก็ไม่ได้นำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเสมอไป

ที่มา: https://digest.bps.org.uk/2017/06/15/new-findings-suggest-it-might-be-better-to-read-toddlers-an-e-book-than-a-print-book/