เสวยราชสมบัติกษัตรา
 • ผู้เขียน: ดร.นนทพร อยู่มั่งมี, ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
 • สำนักพิมพ์: มติชน
 • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2562
 • ISBN: 9789740216520

เสวยราชสมบัติกษัตรา

฿550.00 ราคาปกติ
฿495.00ราคาขายลด
 • ประมวลข้อมุลสำคัญที่น่ารู้และเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรง
  มาไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน เบื้องแรกตั้งแต่ความหมายและความสำคัญ
  ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้อธิบายที่มาของพระราชพิธีดังกล่าว

  เขียนคำนำโดย "ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ"

  .

  เนื้อหาในเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
  .
  ส่วนแรก ว่าด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย ดร. นนทพร อยู่มั่งมี : อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความหมายของพระราชพิธี หลักฐานที่กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในดินแดนไทย ตลอดจนขั้นตอนการประกอบพระราชพิธี
  .
  ส่วนที่2 กับ 3 เขียนโดย ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ว่าด้วยเครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ : พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์มีเครื่องประกอบพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยมากได้อัญเชิญไปตั้งแต่งอยู่บนพระแท่นมณฑลในหมู่พระมหามณเฑียรอันเป็นมณฑลในการประกอบพระราชพิธี และอีกส่วนหนึ่งใช้ในการถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  .
  เครื่องประกอบพระราชพิธีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งอุดมมงคลเพื่อความเป็นสิริสวัสดิมงคลในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศแห่งองค์พระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายประวัติความเป็นมาและความหมายสำคัญ
  .
  ส่วนที่3 ว่าด้วยสถาปัตยกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ : อธิบายถึงสถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ หมู่พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วยพระที่นั่งหลายองค์ โดยหลักๆ ที่ใช้ประกอบพระราชพิธี ซึ่งมี พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ผู้เขียนจะอธิบายว่า พระที่นั่งแต่ละองค์มีความสำคัญอย่างไร รวมทั้งประวัติการก่อสร้าง และรูปแบบสถาปัตยกรรม

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ

ร้านหนังสือเปเปอร์ ยาร์ด

101/179 โครงการสำเพ็ง2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Copyrights © 2017 Paperyard.co . All Right Reserved.

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Twitter Icon
 • icon