top of page
ขอแรงหน่อยเถอะ
  • ผู้เขียน: ศรีบูรพา
  • สำนักพิมพ์: ศรีปัญญา
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 10 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786164371323

ขอแรงหน่อยเถอะ

฿320.00 ราคาปกติ
฿304.00ราคาขายลด
สินค้าหมด
  • รวมเรื่องสั้น “ขอแรงหน่อยเถอะ” ของศรีบูรพา จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกไม่มีความแน่นอนว่า จะเป็นที่ใดหรือสำนักพิมพ์ใดที่นำมาจัดพิมพ์ ทั้งนี้มีฉบับหนึ่งซึ่งจัดพิมพ์โดยแนวร่วมนักศึกษาต่อต้านจักรวรรดินิยม (ในการพิมพ์ครั้งนี้ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) แต่คาดว่าน่าจะได้รับการตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2516-2519 และในการพิมพ์ครั้งนี้ใช้ชื่อเล่มว่า “ขอแรงหน่อยเถอะ” เป็นครั้งแรกฉะนั้นในที่นี้ จึงอนุโลมนับฉบับพิมพ์ครั้งนี้ว่าเป็นการตีพิมพ์ครั้งแรกโดยในการพิมพ์ครั้งนี้ปรากฎว่ามีเรื่องสั้นของ “ศรีบูรพา” ถูกนับรวมในเล่มอยู่ 7 เรื่อง อันประกอบไปด้วย คนพวกนั้น, แกะที่พลัดฝูง, นักบุญจากชานตัน, มหาบุรุษของจันทิมา, เขาเลือกลามบาเรเนในสยาม, “อ้ายหนู” หลงทาง และขอแรงหน่อยเถอะ พร้อมกับมีบมความของ “ศรีบูรพา” อีก 2 เรื่องมาประกอบเป็นส่วนหน้าคือ “มาจากแผ่นดิน และจะกลับไปสู่แผ่นดิน” และ “ข้อคิดจากกุหลาบสายประดิษ์ ประชาชนกับการเมือง”

    ข้อมูลหนังสือ

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ