top of page
บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม
 • ผู้เขียน: ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
 • สำนักพิมพ์: สมมติ
 • จำนวนหน้า:  หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
 • ISBN: 9786167196671

บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม

฿200.00 ราคาปกติ
฿180.00ราคาขายลด
 • การวิเคราะห์ของสกุลความคิดนี้ มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การตั้งข้อระแวงสงสัยอย่างถอนรากถอนโคน (radical suspicion) ต่อบรรดามโนทัศน์หลักๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในแวดวงวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์เรื่องความหมาย (meaning) การเป็นตัวแทน (representation) การรับรู้ (subjectivity) เจตนา (intention) หรือเอกลักษณ์/ตัวตน (identity)

   

  สำหรับเป้าหมายของการศึกษา/วิจัยในแบบหลังโครงสร้างนิยม/หลังสมัยใหม่นิยม ไม่ใช่การค้นหาและสถาปนากฎสากลอย่างวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแต่เป็นการศึกษาเพื่อต้องการตัดข้ามหรือฉีกออกไปจากบรรดากฎเกณฑ์ที่ดำรงอยู่เพื่อสร้างพื้นที่ราบให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันมากขึ้น

   

  การพูดถึงการล่มสลายของเรื่องขนาดใหญ่อย่างวิทยาศาสตร์และความจริงมีผลให้ความจริงถูกสลายสั่นคลอน และถูกตั้งคำถามซึ้งทำให้ทึกทักล่วงหน้าอีกต่อไปไม่ได้ว่ามี ‘ความจริง’ ดำรงอยู่เป็นเอกเทศล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว คำถามที่ว่า ‘อะไรคือความจริง?’ กลับกลายมาเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดและถกเถียงกันอีกครั้ง

   

  สำหรับนักทฤษฎีแนวหลังโครงสร้างนิยม/หลังสมัยใหม่นิยม มนุษย์ไม่ใช่พลังแห่งเจตจำนงเสรี แต่มนุษย์เป็นเพียงผลผลิตและผลพลอยได้แห่งยุคสมัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ