top of page
แว่นวรรณคดีทฤษฎีร่วมสมัย
  • ผู้เขียน: รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 400 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9786167184609

แว่นวรรณคดีทฤษฎีร่วมสมัย

฿340.00 ราคาปกติ
฿306.00ราคาขายลด
สินค้าหมด
  • ผู้อ่านวรรณกรรมมิเพียงทำความเข้าใจเรื่องราวเพียงอย่างเดียว แต่อาจต้องพิจารณาว่าผู้เขียนสร้างเรื่องอย่างไร นำเสนอความหมายใด เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมหรืออื่นๆ อย่างไร ผู้อ่านต้องอาศัยเครื่องมือมาช่วยตีความ เครื่องมือดังกล่าวคือทฤษฎีวรรณคดีนั่นเอง ทฤษฎีไม่ได้เป็นเครื่องมือค้นหาความหมายใยตัวบทเท่านั้น แต่เป็นสิ่งเปิดเผยให้เห็นแนวคิด กลวิธี ให้เข้าใจกรอบกำหนดในการศึกษาตัวงานด้วย

     

    สำหรับวรรณคดีร่วมสมัยที่เต็มไปด้วยความคิดอันหลากหลาย ทฤษฎีวรรณคดีเป็นเสมือนกล่องเครื่องมือที่บรรจุเครื่องมืออันหลากหลายให้ผู้ศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของตัวบทไม่ว่าจะเป็นแนวคิดโครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยมและการรื้อสร้าง หลังสมัยนิยม หลังอาณานิยม สตรีนิยม การวิจารณ์เชิงนิเวศ หรือสตรีนิยมเชิงนิเวศ เป็นต้น ซึ่งหลายครั้งสิ่งเหล่านี้ก็สอดไขว้กันไปมา

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ