top of page
เหมือนอยู่คนละโลก

ผู้เขียน กฤติกา เลิศสวัสดิ์,กิติมาภรณ์ จิตราทร,กรรณจริยา สุขรุ่ง,บรรพต แก้วสว่าง,นิภาพร ทับหุ่น,วิรตี ทะพิงค์แก,อัญจิรา อัศวนนท์,อนัญญา มูลเพ็ญ,เอกชัย เอื้อธารพิสิฐ

สำนักพิมพ์ ศยาม

จำนวนหน้า 392 หน้า

เดือนปีที่พิมพ์ 2555

ISBN 9789743157806

เหมือนอยู่คนละโลก

฿199.00 ราคาปกติ
฿179.10ราคาขายลด
สินค้าหมด
  • หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นจิตสำนึกรับรู้ของผู้คนต่อประเด็นความไม่เป็นธรรม เนื้อหาโดยมากปราศจากข้อสรุปหรือทางออก และยังเต็มไปด้วยจุดอ่อนและความบกพร่องทางความคิด ความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ หาใช่ความผิดพลาดของนักเขียน หากเป็นความตั้งใจและความรับผิดชอบของคณะทำางานกลุ่มแกนขับเคลื่อนเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคมโดยตรง โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการถกเถียงแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานของเนื้อหาและเรื่องราว

     

    ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อก่อให้เกิดปัญญาร่วมของสังคมที่ดียิ่งขึ้น     ในยุคสมัยของปัจเจกชนนิยมนี้ ผู้คนจำานวนมากต่างเรียกร้องหาความเป็นธรรม โดยเฉพาะความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงการหวนกลับมารู้สึกสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ในสังคม ภารกิจการถมช่องว่างความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมนี้ จึงมิใช่เรื่องของคนยากไร้หรือคนชายขอบที่ต้องต่อสู้แต่เพียงลำพัง หากเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทั้งหมดร่วมกัน

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ