top of page
คัมภีร์เมิ่งจื่อ
  • ผู้เขียน: เมิ่งจื่อ
  • ผู้แปล: ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 364 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2558
  • ISBN: 9786169174493

คัมภีร์เมิ่งจื่อ

฿500.00 ราคาปกติ
฿475.00ราคาขายลด
สินค้าหมด
  • หากไม่เชื่อผู้ปรีชาที่เปี่ยมมนุสสธรรม บ้านเมืองก็จักรกร้างว่างเปล่า หากไร้ครรลองจารีตธรรม ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างก็จะวุ่นวายไร้ระเบียบ หากไร้กิจบรรหารบ้านเมือง สินทรัพยากรก็จะไม่เพียงพอ คัมภีร์ปรัชญาจีนสุดคลาสสิค ผลงานแปลของผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบกับความคมคายลึกซึ้งจากคำสอนของเมิ่งจื่อ ปราชญ์จีนโบราณ ผู้มีคุณูปการเป็นผู้สืบทอดและขยายนัยคำสอนของขงจื๊อจนเป็นที่เข้าใจต่อการยึดถือปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ