top of page
ข้ามขอบฟ้า ความคิด
 • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อสาร Media and Design คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จำนวนหน้า: 114 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2560
 • ISBN: 9786163981479

ข้ามขอบฟ้า ความคิด

฿120.00 ราคาปกติ
฿108.00ราคาขายลด
สินค้าหมด
 • "ข้ามขอบฟ้าความคิด" เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนำเสนอภาพรวมของการศึกษาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อในลักษณะข้ามพรมแดนความรู้ของแต่ละสาขาวิชาในลักษณะที่เรียกว่า Trans – disciplinary เนื่องจากเรามีความเชื่อมั่นว่าการค้นหาความรู้ไม่ควรถูกกักขังอยู่ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หากต้องวางอยู่บนโจทย์คำถามและการค้นหาแนวคิดที่มีพลังในการค้นหาคำตอบเป็นสดมภ์หลักของการทำงาน ในแง่นี้การศึกษาสื่อและศิลปะยิ่งต้องอาศัยแนวคิดและวิธีวิทยา ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ การเมือง วรรรคดี และปรัชญา เพื่อนำไปสู่การข้ามขอบฟ้าทางสุนทรียศาสตร์และการสร้างสรรค์ความงามในลักษณะผูกขาดและนำไปสู่การสร้างสุนทรียศาสตร์ของความรู้ที่แตกต่างกันผ่านกระบวนการวิจัย
   

  • เพราะอ่านออกจึงได้ยิน : มิคาอิล บัคติน, พหุภาษาและพหุโฆษะ / ดร.จณิษฐ์ เฟื่องฟู
  • เจาะเวลาหาอดีต การผสมผสาน สัญศาสตร์และประวัติศาสตร์ในการศึกษาภาพยนตร์กระแสหลัก ในสังคมไทย 12 / อ.พศุตม์ ลาศุขะ
  • ชนบทในภาพสีน้ำมัน การเมืองเรื่องโวหาร / อ.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
  • “การเมืองและโวหารของการจัดแสดง การณีสิงคโปร์” / อ.ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ